Η ιστοσελίδα είναι μια δωρεάν προσπάθεια να παρουσιαστούν φωτογραφίες και στοιχεία για ορισμένα από τα είδη της πλούσιας πανίδας της Σάμου.

Είναι μεταφρασμένη και στα Αγγλικά και Γερμανικά.

Για κάθε είδος παρουσιάζονται φωτογραφίες και το όνομα του, το επιστημονικό του όνομα, την οικογένεια και τάξη της πανίδας που ανήκει.

Παρατίθεται λίστα των ειδών της πανίδας βάσει του ονόματος τους, του επιστημονικού τους ονόματος, της οικογένειας και της τάξης τους.

Παράλληλα, πατώντας σε κάποιο σύνδεσμο της λίστας των ειδών της πανίδας εμφανίζεται η αντίστοιχη ιστοσελίδα του είδους, όπου παρατίθενται και σύνδεσμοι στα αντίστοιχα άρθρα της Wikipedia, όπου μπορεί να πάει ο χρήστης για περισσότερες πληροφορίες.

Πατώντας στις μικρογραφίες των φωτογραφιών εμφανίζεται μεγαλύτερη η φωτογραφία ενώ αναγράφεται στα στοιχεία και ο μήνας που έγινε η φωτογράφηση.

Αφού φορτώσει η φωτογραφία μετακινώντας το ποντίκι πάνω στη φωτογραφία γίνεται μεγέθυνση (zoom in) του σημείου αυτού για να μπορεί να δει ο χρήστης τη φωτογραφία με περισσότερη λεπτομέρεια.

Υπάρχει και σύνδεσμος όπου μπορεί ο χρήστης να δει ολόκληρη τη φωτογραφία σε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι και η αναζήτηση που μπορεί να κάνει ο χρήστης βάσει ονόματος, επιστημονικού ονόματος, οικογένειας φυτού και τάξεως. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει και βάσει του μήνα που λήφθηκε η φωτογραφία.

Θα προστίθενται νέα είδη της πανίδας και στο μέλλον και καινούργιες φωτογραφίες.

Όλες οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί στη Σάμο.

Η ιστοσελίδα μπορεί να προβληθεί και από κινητά τηλέφωνα.

Η ιστοσελίδα προέρχεται από μη βιολόγο και για αυτό σας συνιστούμε προτού χρησιμοποιήσετε στοιχεία της να σιγουρευτείτε για την ονομασία του είδους πηγαίνοντας στα αντίστοιχα άρθρα της Wikipedia που παρατίθενται ή να κάνετε δική σας έρευνα.

Μπορείτε να επισκεφθείτε και την αντίστοιχη ιστοσελίδα για τη χλωρίδα της Σάμου http://samosnature.com   
Copyright © 2016 - All rights reserved.   Privacy Policy